Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea & Ronja

 

 

G-kullens 

nya ägare.

 

                                                              

                    Gabby flyttar till Hultserum och                                                   Ghiradelli "Gramse" flyttat till familjen 

                    Britt-Inger och Sven Gunnarsson.                                                Romanovic i Linghem.

 

                                                           

                   Greta flyttar till Kajsa och Oscar i                                                    Grace "Leya" flyttar till familjen 

                  Gamleby.                                                                                                   Davidsson i Åhus.