Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

De ny valpägarna

till Järpéns Puppies E-kull.

       

Järpéns Puppies Eos of Ibux "Leah" flyttar med                         Järpéns Puppies Edwin of Ibux "Melvin" flyttar till

Kristine Jensen, Mats Conny, Kongsberg, Norge                         Bergen, Norge med Cecilie och Morten.

              

Järpéns Puppies Eros of Ibux "Miro´" flyttar till                           Järpéns Puppies Ewita of Ibux "Zenta" har 

Helsingborg med Lotta och Anders Arborelius.                                 flyttat till Ulla-Britt Gråbacke, Järna