Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

 

Om det går som planerat

kommer vi att få en valpkull

i mitten av Januari, med leverans 

mitten av Mars 2018.

 

          Järpéns Puppies Afrodite of Ex "Sheila"                                          Bittebit's Oscar

         

  HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.                              HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.  

Om intresse finns kontakta oss

för ett litet besök.

 

 

2018 planerar vi en kull på

Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea".

Om intresse finns kontakta oss.

Så kan ni besöka oss under 2017.

 

 

 HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.