Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

 

 2018

 

Vi planerar en kull till sommaren på

Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea".

Nu hoppas vi att Rhea ska börja

löpa i april eller maj.

Om intresse finns kontakta oss.

      Moder                                                                                        Fader

       Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea"                                        Filletullas Baloo

           

   HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.                 HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri. 

   Rhea är utställd med 10 Excellent, 7 CK, 4 R-Cert                Baloo är utställd med Excellent. Han har 13 

   och 3 R-Cacib. Rhea har 4 avkommar 2016.                          avkommor i Norge och 10 är friröntgade.