Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

 

Nu har parning skett mellan 

Oscar och Sheila i mitten av November.

Nu hoppas vi på valpar i mitten 

av Januari 2018, med leverans omkring

mitten av Mars 2018.

Denna kull blir DWLM fri eftersom

både föräldrarna är fria.

 

          Järpéns Puppies Afrodite of Ex "Sheila"                                          Bittebit's Oscar

         

  HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.                              HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.  

Om intresse finns kontakta oss

för ett litet besök.

 

 

2018 planerar vi en kull på

Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea".

Om intresse finns kontakta oss.

Så kan ni besöka oss under 2017.

 

 

 HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.