Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

 2018

 

Valpar till 

Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea"

och Filletullas Baloo.

 

      Moder                                                                                        Fader

       Bittebit's O'rhea To Jaerpen "Rhea"                                        Filletullas Baloo

           

   HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri.                 HD A, ED O, Patella O, Ögon OK och DWLM Fri. 

   Rhea är utställd med 10 Excellent, 7 CK, 4 R-Cert                Baloo är utställd med Excellent. Han har 13 

   och 3 R-Cacib. Rhea har 4 avkommar 2016.                          avkommor i Norge och 10 är friröntgade. Han har

                                                                                                              1 kull i Sverige.

   

20180813

Nu är valparna snart 4 veckor och

det händer en hel del.

Vi har börjat gett valparna uppblött

valpfoder med färsk mat, det tyckte de var

så gott. 

Alla valparna öppnade ögonen 

för någon vecka sedan och även 

hör gör de nu.

Det är fullt fart i valplådan....

20180719

Nu föddes Baloos och Rheas valpar

det blev lite dramtiskt för det blev kejsarsnitt.

3 tikar och 1 hane 

alla mår bra.

 

Rhea dag 57, nu är det sova och mat som gäller.

 

 Fri prövningsrätt förbehålls vid försäljning av valpar.