Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Ninni, Ia, Greta, Django.

 

 

Lite fakta om Eurasier.

Personlighet och karaktär

Eurasier är en av de nyare raserna i Sverige, den första registrerades 1994. Den är framavlad för att vara en idealisk familjehund med ett lugnt och trevligt sätt för att passa bra in i alla vardagliga situationer.

Det är en medelstor spetshund, harmoniskt byggd för att vara vacker och tilltalande, med tjock underull och en pälslängd där man skall ana kroppens konturer. Alla färger utom vit, vitfläckig och leverbrun är tillåten. Tungan kan vara rosa, blå eller blåfläckig. Eurasier har inga stora krav på motion och sysselsättning, utan det viktigaär att den får vara med sin familj på allt. Eurasiern tycker inte om att bli lämnad ensam.


Hane                 Höjd: 52 - 60 cm          Vikt: 23 - 32 kg

Tik                     Höjd: 48 - 56 cm          Vikt: 18 - 26 kg


Egenskaper

Eurasiern är en självsäker, lugn hund med hög retningströskel. Den är vaksam och uppmärksam utan att vara skällig. Den har en utpräglad bundenhet till sin familj och kan vara reserverad mot främlingar. Detta innebär att hunden kan backa och inte genast vilja ta kontakt, men den får däremot inte vara nervös, aggressiv eller extremt misstänksam. Genom att låta den som valp träffa olika människor och miljöer håller man tillbaka denna egenskap och får oftast en öppen och tillgänglig hund.

Eurasiern har ingen utpräglad jaktinstinkt. Den är ingen vakthund men är en utmärkt varnare då den är mycket uppmärksam utan att vara skällig. Eurasiern har mycket lätt för att lära, men den är inte någon brukshund. En Eurasier behöver nära kontakt med sin familj samt förstående och konsekvent träning. Med sin robusta hälsa och sitt okomplicerade sätt, sin anpassningsförmåga och sin trofasthet, är den en värdefull familjemedlem.

Vård och skötsel

En eurasierpäls kräver ingen större omvårdnad, gärna en genomborstning någon gång i veckan. Pälsen tovar inte, men den fäller ur hela sin underull en eller ett par gånger om året. Badas efter behov, ett par gånger om året.

Rasens historia

Eurasiern är en ganska ny ras i Sverige, en vacker och tilltalande spets! Eurasiern är en medelstor, harmoniskt byggd hund av spetstyp med kilformat huvud. Den har visat sig vara en idealisk familjehund pga sitt lugna sätt och passar bra in i alla vardagliga situationer. Eurasiern är en av våra yngsta raser. Den tillkom så sent som på 1960-talet genom initiativ av Julius Wipfel i Tyskland, lärjunge till Konrad Lorenz, som ett sentida experiment med korsningsavel mellan befintliga raser. Ett experiment som fallit mycket väl ut skall tilläggas.

Ambitionen var att få fram en medelstor, vacker europeisk spetshund med tilltalande färger och med en speciell mentalitet. Detta åstadkom man genom att para en Wolfspitztik med en Chow-Chow hane. Med rasen, som senare kom att kallas Wolf-Chow, var avsikten att Chow-Chowen skulle lämna sin enmanshundskaraktär och Wolfspitztiken sin anatomiska sundhet och avelsduglighet vidare till avkomman.

Samojedhunden bidrog med sin elegans

Man parade sedan in Samojeden och med detta fick rasen en större elegans i kroppsbyggnaden och i rörelsemönstret samt en större fertilitet. Genom inblandningen av Samojeden blev namnet Wolf-Chow inte längre rättvisande och rasen blev då omdöpt till Eurasier. Namnet hänvisar till härkomsten av ursprungsraserna: Wolfspitz från Europa samt Chow-Chow och Samojed från Asien.

I sin bok om Eurasier skriver Julius Wipfel följande om sitt avelsmål:

"Den skall vara av polarhundstyp med vackra attraktiva färger och med sin attraktiva uppenbarelse vara tillräckligt skild från andra raser och med en behaglig, till våra förhållanden anpassad mentalitet".

Sund och funktionell

Eftersom man som avelsmål i första hand hade satt en sund funktionell kroppsbyggnad och en specifik mentalitet, så valde man inte ut några särskilda färger. Man strök endast vit, vitfläckig och leverbrun ur rasstandarden. Någon särskild grund för att ta bort just dessa färger fanns egentligen inte.

 

Dessa uppgifter är hämtade från Eurasierklubbens hemsida