Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea & Ronja

 

Järpéns Puppies Chivas of Ibux

(20150329)

 

Föräldrar:

Fader, Ibux of Nordic Island, moder Järpéns Puppies Afrodite of Ex.

         Båda föräldrarna är DWLW fria. 

Är nu röntgad och står till förfogande för avel. 

Han har  HD A, AD 0/0, Patella UA och Ögon (Distichiasis, 2 små ögonhår).

Chivas är utställd i Norge med ett antal Excellent och ett stort Certifikat i Bö, han har också ett reserv certifikat.

Han är en social och trevlig gutt som bor i Flå, Norge tillsammans med sina ägare Margun Fosse och Trond Roa. Vid intresse kontakta mej för vidare info.

 

 Järpéns Puppies Coffe of Ibux 

(20150329)

 

 

Föräldrar:

           Fader, Ibux of Nordic Island, moder Järpéns Puppies Afrodite of Ex.

              Båda föräldrarna är DWLW fria.

Är nu röntgad och står till förfogande för avel.

Han har Han har  HD A, AD 0/0, Patella UA och Ögon UA.

Coffe är utställd  i Sverige ett antal gånger och med några 

Excellent, han är social och en trevlig hane.

Han bor i Alvesta med sina ägare 

Ulrika och Patrik Karlsson. För intresse kontakta 

Ulrika för info.