Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Hera, Stella, Rhea, Xa & Ronja

 

Järpéns Puppies Chivas of Ibux

Järpéns Puppies Chivas of Ibux (20150329) är nu röntgad och står till förfogande för avel. 

Han har fått HD A, AD 0/0, Patella UA och Ögon (Distichiasis, 2 små ögonhår).

Chivas är utställd i Norge med ett antal Excellent och ett stort Certifikat i Bö, han har också ett reserv certifikat.

Han är en social och trevlig gutt som bor i Flå, Norge tillsammans med sina ägare Margun Fosse och Trond Roa. Vid intresse kontakta mej för vidare info.

Föräldrar:

Fader, Ibux of Nordic Island, moder Järpéns Puppies Afrodite of Ex.

         Båda föräldrarna är DWLW fria.