Järpéns Puppies

    Eurasier     

Kristina & Gunnar

Dixi, Hera, Stella, Rhea.

 

 

Järpéns Puppies Fernado "Chivaz"

(20180117)

 

Föräldrar: 

Fader, Bittebit's Oscar, Moder, Järpéns Puppies Afrodite of Ex "Sheila".

Båda föräldrarna är DWLW fria. 

Han har  HD A, AD UA, Patella UA och Ögonlyst fri.

Chivaz är utställd med Excellent.

Är en väldigt social, nyfiken och snäll kille som älskar alla,

både människor och djur.

Han finns i Kalmar med tillsammans med sina ägare Erica och Kent Hellman.Vid intresse kontakta mej för vidare info.

 

Järpéns Puppies Chivas of Ibux

(20150329)

 

Föräldrar:

Fader, Ibux of Nordic Island, moder Järpéns Puppies Afrodite of Ex "Sheila".

         Båda föräldrarna är DWLW fria. 

Är nu röntgad och står till förfogande för avel. 

Han har  HD A, AD UA, Patella UA och Ögon (Distichiasis, 2 små ögonhår).

Chivas är utställd i Norge med ett antal Excellent och ett stort Certifikat i Bö, han har också ett reserv certifikat.

Han är en social och trevlig gutt som bor i Flå, Norge tillsammans med sina ägare Margun Fosse och Trond Roa. Vid intresse kontakta mej för vidare info.